Ostatnie komentarze

Home

Producenci

Dostawcy

Brak dostawców

Informacja prawna

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Ogólnego Rozporządzenia O Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r informujemy iż:

1. Administratorem Pani Pana Państwa danych osobowych jest Firma Modnie i Wygodnie Justyna Bogonowicz Sklep Internetowy Nip: 7532400672

2. Dane kontaktowe:

 • tel: 603-815-099
 • email: info@swiatposcieli24.pl
 • www.swiatposcieli24.pl

3. Pani Pana Państwa dane otrzymaliśmy od państwa w celu realizacji zakupów w naszej firmie.

4. Pani Pana Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wykonywania zawartej umowy
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży
 • obsługi reklamacji
 • obsługi zgłoszeń kierowanych do naszej firmy

Dodatkowo przepisy prawa wymagają przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów podatkowych oraz rachunkowych.

5. Państwa dane osobowe będą również przetwarzane w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:

 • prowadzenia wobec Państwa działań marketingowych
 • kontaktowanie się w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi , poprzez dozwolone kanały komunikacji a w szczególności za państwa zgodą poprzez e-mail oraz telefon
 • wsparcie dla zapewnienia bezpieczeństwa
 • obsługa państwa próśb przekazywanych działowi obsługi klienta oraz przez kontakt mailowy, telefoniczny
 • windykacja należności
 • przekazywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz rozliczalności

6. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj:

 • prawo dostepu
 • sprostowanie oraz usunięcia danych
 • ograniczenia ich przetwarzania
 • prawo do ich przenoszenia

7. Udostępnione przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nasz podmiot przez czas obowiązywanie umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 • ewentualnych roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym podatkowego i rachunkowego

Dane przechowywane będą maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy.